Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim założona została 8 czerwca 1948 roku pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna. Mieściła się w pomieszczeniach Gromadzkiej Rady Narodowej przy ul. Głównej. W latach 50-tych nastąpiła zmiana siedziby Biblioteki, która przeniosła się do pomieszczeń obecnie zajmowanych przez Księgarnię.  Korzystniejsze warunki lokalowe otrzymała w roku 1970, z chwilą powstania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Od tego momentu Biblioteka funkcjonowała w struktura M-GOK i zajmowała dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 46 m2.

          Początki Biblioteki były bardzo skromne. Księgozbiór liczył 460 woluminów. Kolejne lata to systematyczny wzrost liczby oferowanych przez Bibliotekę książek, adresowanych do różnych grup czytelniczych i zaspokajający różnorakie gusta i potrzeby. Promotorką ruchu bibliotecznego była pani Zofia Rink. Na rozwój i sprawne działanie Biblioteki wpływ miała również  praca pań Zofii Kubiszewskiej, Jadwigi Starsiak oraz Haliny Orzech.

          Rok 2009 był rokiem szczególnym dla Biblioteki. Wtedy, po wielu latach , ponownie pojawiła się w wykazie instytucji kultury jako samodzielna jednostka. Nastąpiło to na mocy decyzji Rady Miejskiej, której członkowie docenili ważna rolę biblioteki w życiu kulturalnym oraz zauważyli potrzebę urozmaicenia oferty kulturalnej w regionie. Dzięki ich pracy z dniem 1 stycznia 2009 roku podziałowi uległ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i powstała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, której dyrektorem została pełniąca dotychczas funkcję kierownika Danuta Wołoszyn.

          Pomimo rozłączenia obu instytucji Biblioteka w dalszym ciągu zajmowała pomieszczenia w Ośrodku Kultury. Warunki lokalowe nie sprzyjały rozwojowi Biblioteki. Brak miejsca nie pozwalał na odpowiednie wyeksponowanie posiadanych zbiorów oraz znacznie utrudniał powiększanie księgozbioru. Władze samorządowe podjęły decyzję o generalnym remoncie budynku, znajdującego się w za Ośrodkiem Kultury.

          Oficjalne otwarcie nowej siedziby biblioteki nastąpiło 11 lutego 2010 roku. Był to jeden z punktów zakończenia jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich. Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Kamienia Krajeńskiego pan Wojciech Głomski, dyrektor Miejsko-Gminnej biblioteki Publicznej w kamieniu Krajeńskim  pani Danuta Wołoszyn oraz prezes Kamieńskiego towarzystwa Kulturalnego pani Jadwiga Steinborn.

          Wraz z przeprowadzką zwiększyła się powierzchnia biblioteki. Obecnie zajmuje ona piętro budynku, natomiast na parterze znajduje się Izba Historyczno-Regionalna, salka narad oraz biuro Biblioteki.

Dzięki przeniesieniu Biblioteka mogła rozwijać swoją działalność kulturalna i promocyjną. Nowo wyremontowane i gustownie urządzone pomieszczenia przyciągają mieszkańców miasta i gminy oraz zachęcają  do częstych odwiedzin. Zgromadzony do tej pory księgozbiór jest odpowiednio wyeksponowany, co pozwala czytelnikom na odnalezienie poszukiwanych przez nich pozycji. Biblioteka jest miejscem, które łączy wiele funkcji społecznych. W czytelni odbywają się comiesięczne spotkania dzieci z oddziałów przedszkolnych, spotkania autorskie, a także organizowane są zajęcia w okresie ferii i wakacji. Salka narad wykorzystywana jest na spotkania Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz innych grup lokalnych. Natomiast Izba Historyczno-Regionalna pełni rolę lokalnego muzeum.

          Z dniem 1 kwietnia 2010 roku kierownictwo nad Biblioteka przejęła pani Dorota Kortas, która zastąpiła pracująca 40 lat w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Danutę Wołoszyn.